Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

Mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) bao gồm 4 yếu tố được coi là 4 thước đo của hiệu quả, năng suất hoạt động doanh nghiệp. Trong bài viết này, cũng tìm hiểu về thước đo học tập và phát triển - nhân tố đặc biệt quan trọng trong BSC nhé!

Thước đo học tập và phát triển (Learning & Growth) 

Một trong những yếu tố quyết định đến nền tảng phát triển của một doanh nghiệp đó là chất lượng nguồn nhân lực và công cụ hỗ trợ làm việc. Đặc biệt đó là không có con số cụ thể và giới hạn nào cho thước đo này. Mọi nhân tố, kỹ năng có thể học tập, trau dồi tốt hơn song hành với sự tiến bộ không ngừng của khoa học - công nghệ. Vì vậy, trong thẻ điểm cân bằng (BSC), thước đo này cực kỳ quan trọng. 

Hãy xem xét các công cụ, hành động và chính sách có liên quan tới năng lực, năng suất làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức. Từ đó, bạn sẽ nhận được lời giải cho bài toán: Làm thế nào doanh nghiệp có thể cải thiện năng suất và tạo ra giá trị nhiều nhất có thể? 

Trong quá trình xây dựng BSC, bạn cần quan tâm đến thước đo học tập và phát triển cũng như các thước đo khác như tài chính, khách hàng hay quy trình nội bộ. Chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định, có sự liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau từ dưới lên trên theo kế hoạch đặt ra từ trước. 

Dựa trên mô hình, quy trình hoàn thiện các thước đo trong cấu trúc BSC được thực hiện từ dưới lên trên (hay có thể từ trên xuống dưới). Nghĩa là mỗi thành phần trong mô hình được hoàn thiện bởi một hoặc nhiều mô hình trước đó. 

Ngoài ra, từng yếu tố mục tiêu trong 4 thước đo trong cấu trúc BSC cũng có mỗi quan hệ nhân quả với nhau. Ví dụ trong thước đo tài chính, việc giảm chi phí và tăng doanh thu đều dẫn tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét