Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Trở thành người lạc quan
Để có tầm ảnh hưởng đến khách hàng hay đối tác…, bạn chỉ cần chân thành, lạc quan và vui vẻ. Bạn có một tinh thần lạc quan. Bạn “không bao giờ nói một lời làm người khác nản lòng”. Bạn thoải mái, vui vẻ, hòa đồng, kiên nhẫn, khoan dung và cởi mở. Bạn cho người khác cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Trách nhiệm (Responsibility). Hãy làm cho nhân viên cảm thấy sếp tin tưởng họ bằng cách giao phó cho họ nhiều trọng trách hơn và trao quyền cho họ để họ có thể chủ động giải quyết các công việc của mình, qua đó giúp họ có cảm giác được phát triển nghề nghiệp và là một thành phần quan trọng của công ty. Nên khuyến khích nhân viên học hỏi các kỹ năng mới, phát triển các năng lực mới bằng cách ưu tiên tuyển dụng từ nguồn nhân lực nội bộ, thăng chức cho nhân viên khi thích hợp.

Hãy tạo ra một không gian cho phép và khuyến khích tất cả các nhân viên trở nên năng động, nhiệt tình hơn trong công việc. Đồng thời cần tìm hiểu rõ những công việc cấp dưới mong chờ được thực hiện như phần đóng góp giúp công ty vươn lên và cảm nhận được những điều hấp dẫn, lý thú trong công việc thường ngày của họ.