Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Hệ thống lương 3P là mô hình trả lương dựa trên 3 yếu tố chính: Position (P1) - vị trí công việc, Person (P2) - năng lực cá nhân và Performance (P3). Mô hình lương 3P mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 

1. Đảm bảo sự công bằng

Lương 3P giúp loại bỏ các yếu tố cảm tính, thiên vị hay quan hệ cá nhân. Qua đó, người lao động cảm thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra, cảm thấy yên tâm trong quá trình làm việc và năng suất cao hơn. Hơn thế, lương 3P còn giúp triệt tiêu ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố tuổi tác kinh nghiệm. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh, bất kỳ ai, tuổi nào đều cố gắng làm việc và nâng cao công việc.

2. Động lực giúp mỗi cá nhân phát triển

Performance là trả lương theo kết quả, thành tích công việc đạt được. Trong đó, khuyến khích người lao động chú trọng đến chất lượng công việc, giảm rủi ro, sản phẩm bị lỗi hay hoạt động nào gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, góp phần tăng năng suất của tổ chức, đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

3. Cân bằng năng lực cạnh tranh thị trường

Nhiều doanh nghiệp, công ty sử dụng hệ thống lương 3P tạo ra xu thế và quy chuẩn chung cho việc tính lương công bằng. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động, xứng đáng với chi phí sức lao động nhân viên bỏ ra trên mặt bằng chung.

4. Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích KPI

Công tác đánh giá dựa trên kết quả công việc giúp công ty có điều kiện liên tục quan sát và hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá nhân viên KPI. Điều này không chỉ là cơ sở trả lương cho sự kết quả chặt chẽ với công việc đạt được mục tiêu chiến lược công ty đề ra.

5. Cơ sở cho công tác tuyển dụng và đào tạo

Person trong hệ thống lương 3P là trả lương theo năng lực cá nhân. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thường xây dựng một quy chuẩn về khung năng lực hay dựa theo tiêu chuẩn năng lực của từng vị trí.

Lời kết: Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết giúp các bạn biết được lương 3P là gì và lợi ích khi trả lương theo phương pháp 3P. 


Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

BSC (Balanced Scorecard) hay Thẻ điểm cân bằng/Bảng điểm cân bằng là công cụ giúp doanh nghiệp cụ thể hóa mục tiêu và chiến lược của mình. Có thể hiểu, BSC vừa là một hệ thống quản lý, vừa là một hệ thống đo lường và là một công cụ trao đổi thông tin hữu ích. 

1. Thước đo khách hàng

Khách hàng là nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của một doanh nghiệp. 

Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong khía cạnh này dùng để đo lường thông qua việc giám sát mức độ thỏa mãn, hài lòng của khách hàng. Cụ thể: kiểm tra xem liệu các hoạt động có đáp ứng nhu cầu của khách hàng đòi hỏi hay không?, số lượng khách hàng mới là bao nhiêu, mức độ hứng thú của họ với sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào?, …

2. Thước đo tài chính 

Với thước đo tài chính, thẻ điểm cân bằng (BSC) giúp doanh nghiệp đo lường, kiểm tra các kết quả liên quan tới tài chính. Tài chính bao gồm lợi nhuận, tăng trưởng, nợ, vốn, dòng tiền hoạt động, hệ số vòng quay hàng tồn kho, … Tài chính là nhân tố dễ nhất để đánh giá hiệu quả của chiến lược và là mảnh ghép quan trọng trong công cụ BSC.

3. Thước đo quá trình nội bộ 

Hiểu đơn giản, thước đo này giúp đo lường chỉ số trong quá trình trọng tâm trong doanh nghiệp. Chẳng hạn hiệu suất, tỷ lệ sai sót, thời gian chu trình, … Bên cạnh đó, khía cạnh quá trình nội bộ còn bao gồm năng lực hoạt động, thời gian phản hồi đơn hàng, thay đổi kỹ thuật, …

4. Thước đo học tập và phát triển 

Thước đo học tập và phát triển là cách doanh nghiệp sử dụng các tri thức của nhân viên để đạt được hiệu quả như mong muốn. Khía cạnh này là lợi thế để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Thước đo dựa trên thẻ điểm BSC chính là nền tảng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.

Lời kết: Mô hình Thẻ điểm cân bằng được hình thành bởi 4 yếu tố khách hàng, tài chính, quy trình nội bộ và học tập & phát triển. Đây đều là 4 thước đo hiệu quả, năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Bốn yếu tố này có sự liên kết và mối quan hệ hỗ trợ tác động lẫn nhau. 

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

KPI có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Và KPI trong doanh nghiệp sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động của mỗi cá nhân, phòng ban và toàn thể doanh nghiệp. Với mỗi vị ví, bộ phận sẽ có những chỉ số đánh giá KPI riêng.

1. KPI là gì? Chỉ số KPI là gì? 

KPI là gì? "KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số dùng để đánh giá hiệu suất, hiệu quả công việc. Hiểu đơn giản đây là công cụ đo lường chất lượng công việc qua các chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ, số liệu cụ thể theo thời gian".

Từ định nghĩa này, quá trình tạo ra KPI phải gắn liền với một mong muốn trong khoảng thời gian cụ thể. Các câu hỏi dùng để xác định đó có phải chỉ số KPI không, bao gồm: 

+ Công ty mong muốn có kết quả gì? Tại sao?

+ Cách thức đo lường và tác động đến quá trình đạt được kết quả đó là gì?

+ Ai là người chịu trách nghiệm?

+ Làm thế nào để biết bạn, phòng ban của bạn đã đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra?

+ Xem xét và đánh giá quy trình đạt mục tiêu như thế nào?

2. Tìm hiểu 3 cấp độ KPI trong doanh nghiệp 

2.1 KPI công ty 

Chỉ số KPI ở cấp công ty tập trung vào "bức tranh" tổng thể và hiệu suất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp. Vì vậy, KPI công ty là bộ KPI cấp cao, hướng tới mục tiêu chung và mang tính chiến lược. 

Để xây dựng KPI này, không chỉ cần một tầm nhìn bao quát, các CEO cũng phải có cái nhìn chi tiết, xuất phát từ các khía cạnh và vấn đề trong doanh nghiệp. Nếu đi quá rộng hay chung chung, KPI sẽ không thể nào được đo lường một cách chính xác và sát với tình hình thực tiễn. 

2.2 KPI phòng ban

Một doanh nghiệp có nhiều phòng ban khác nhau như kinh doanh, nhân sự, kỹ thuật, marketing, ... với tính chất công việc riêng biệt. Do đó, mỗi phòng ban này sẽ xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu KPI không giống nhau. 

2.3 KPI cá nhân

Có thể nói, KPI cá nhân sẽ phụ thuộc rất nhiều vào KPI phòng ban. Đây sẽ là chỉ số KPI cụ thể để trực tiếp đo lường hiệu quả công việc, tiến độ của nhân viên trong doanh nghiệp. 

Lời kết: Trên đây là định nghĩa KPI là gì và các cấp độ KPI trong doanh nghiệp. Mong rằng với bài viết này bạn đã hiểu hơn về chỉ số hiệu suất đặc biệt này. 

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

Mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) bao gồm 4 yếu tố được coi là 4 thước đo của hiệu quả, năng suất hoạt động doanh nghiệp. Trong bài viết này, cũng tìm hiểu về thước đo học tập và phát triển - nhân tố đặc biệt quan trọng trong BSC nhé!

Thước đo học tập và phát triển (Learning & Growth) 

Một trong những yếu tố quyết định đến nền tảng phát triển của một doanh nghiệp đó là chất lượng nguồn nhân lực và công cụ hỗ trợ làm việc. Đặc biệt đó là không có con số cụ thể và giới hạn nào cho thước đo này. Mọi nhân tố, kỹ năng có thể học tập, trau dồi tốt hơn song hành với sự tiến bộ không ngừng của khoa học - công nghệ. Vì vậy, trong thẻ điểm cân bằng (BSC), thước đo này cực kỳ quan trọng. 

Hãy xem xét các công cụ, hành động và chính sách có liên quan tới năng lực, năng suất làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức. Từ đó, bạn sẽ nhận được lời giải cho bài toán: Làm thế nào doanh nghiệp có thể cải thiện năng suất và tạo ra giá trị nhiều nhất có thể? 

Trong quá trình xây dựng BSC, bạn cần quan tâm đến thước đo học tập và phát triển cũng như các thước đo khác như tài chính, khách hàng hay quy trình nội bộ. Chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định, có sự liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau từ dưới lên trên theo kế hoạch đặt ra từ trước. 

Dựa trên mô hình, quy trình hoàn thiện các thước đo trong cấu trúc BSC được thực hiện từ dưới lên trên (hay có thể từ trên xuống dưới). Nghĩa là mỗi thành phần trong mô hình được hoàn thiện bởi một hoặc nhiều mô hình trước đó. 

Ngoài ra, từng yếu tố mục tiêu trong 4 thước đo trong cấu trúc BSC cũng có mỗi quan hệ nhân quả với nhau. Ví dụ trong thước đo tài chính, việc giảm chi phí và tăng doanh thu đều dẫn tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. 

“BSC là một hệ thống quản lý được phát triển để giúp một tổ chức thiết lập, theo dõi và thực hiện chiến lược kinh doanh”. Vậy lợi ích của BSC là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1. BSC giúp lập kế hoạch chiến lược tốt hơn

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là phương pháp giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược tốt hơn. BSC cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xây dựng và truyền đạt các chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh được mô tả trong bản đồ chiến lược giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về nguyên nhân và kết quả giữa các chiến lược khác nhau.

Mặt khác, thẻ điểm cân bằng (BSC) còn được sử dụng để hướng dẫn thiết lập các báo cáo hiệu suất và trang tổng quan. Điều này đảm bảo rằng các báo cáo quản lý tập trung vào vấn đề chiến lược quan trọng. Đồng thời, giúp công ty giám sát việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

2. BSC giúp tổ chức và điều phối tốt hơn

Trong một doanh nghiệp, việc tổ chức và điều phối nhân lực, tài chính, thời gian, … cho các chiến lược kinh doanh là điều cần thiết. Điều này giúp tăng hiệu suất, giảm rủi ro và tiết kiệm tối đa nguồn lực. BSC hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu bộ máy phù hợp nhất với mục tiêu chiến lược kinh doanh đã đề ra. 

3. BSC giúp phối hợp các dự án và kế hoạch tốt hơn 

Lợi ích nổi bật của BSC đó là giúp các nhóm, bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp tốt hơn trong quá trình triển khai dự án. Để tăng cường hiệu quả tương tác, ban lãnh đạo có thể sử dụng mô hình này để gia tăng sự phối hợp của các nhóm, phòng ban hoặc toàn bộ tổ chức. 

4. BSC giúp cải thiện giao tiếp và quá trình triển khai chiến lược kinh doanh

Cải thiện giao tiếp và thực thi chiến lược chính là ưu điểm nổi bật của Thẻ điểm cân bằng (BSC). Mô hình BSC mang đến cái nhìn về chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp dễ dàng truyền đạt nội dung chiến lược kinh doanh bên trong và bên ngoài.

5. BSC giúp quản lý thông tin tốt hơn

Cuối cùng, lợi ích khi áp dụng Thẻ điểm cân bằng chính là quản lý và xử lý thông tin chính xác hơn. Các dữ liệu thông tin mang tính sống còn phải được lưu trữ và phân tích tối ưu nhất.

Lời kết: Trên đây là những lợi ích của Thẻ điểm cân bằng (BSC). Có thể thấy BSC là công cụ quản trị hữu ích trong doanh nghiệp mà nhà lãnh đạo nên áp dụng để tối ưu hiệu quả hoạt động. 

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

 Bạn đang tìm hiểu về BSC mà không viết nguồn tham khảo nào chất lượng. Vậy thì hãy khám phá 5 cuốn sách về BSC dưới đây nhé!

1. Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động - Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton

Với "Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động", bạn sẽ được tiếp cận bản gốc về Thẻ điểm cân bằng từ Robert S. Kaplan và David P. Norton.

12 chương và phụ lục đưa ra hướng dẫn cách thức xây dựng BSC. Cuốn sách trình bày một cách hệ thống quan điểm, mục đích và tầm quan trọng của việc sử dụng các thước đo để quản lý chiến lược kinh doanh.

2. Bản đồ chiến lược - Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton

Bản đồ chiến lược là một phần không thể thiếu trong BSC. Nó là công cụ hữu hiệu bậc nhất để kết nối/đồng bộ công việc hằng ngày của từng thành viên với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược chung của tổ chức. 

Cuốn sách về BSC sẽ cung cấp mối liên kết hiện còn thiếu giữa việc hoạch định và triển khai chiến lược. Đồng thời, tác phẩm cũng là một cẩm nang mô tả, đo lường và kết nối các tài sản vô hình để có được hiệu quả hoạt động. 

3. Thực thi xuất sắc - Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton

Dựa trên những nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, tác giả đưa ra một hệ thống đa tầng với những lợi ích có thể đo lường từ chiến lược kinh doanh được xây dựng cẩn thận của mình. Cuốn sách về BSC sẽ hướng dẫn bạn cách phát triển chiến lược hiệu quả, lập kế hoạch thực hiện chiến lược, …

4. 9 bước triển khai Balanced Scorecard - Tác giả: Howard Rohm, David Wilsey, Gail Stout Perry, Dan Montgomery

"9 bước triển khai Balanced Scorecard” chính là phương pháp độc quyền được trình bày bởi Balanced Scorecard Institute. Với quyển sách này, doanh nghiệp có thể đơn giản hóa việc hoạch địch chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý theo Thẻ điểm cân bằng (BSC). 

Thực ra, cuốn sách chỉ viết lại cách làm của Kaplan và Norton và gần như không có khác biệt quá lớn. Điểm khác là sách chi tiết và có hình minh họa để dễ hiểu hơn.

5. Blog Nhân sự (Quyển 5) - Tác giả: Nguyễn Hùng Cường

“Blog Nhân sự” quyển 5 được xuất bản với tên gọi “Tái tạo Nhân sự - Nâng cấp hệ thống Quản trị hiệu suất tổ chức theo BSC và KPI”. Đây là quyển sách được viết dưới dạng blog (tản văn) tập hợp các bài viết của tác giả. Mỗi bài được viết ra sẽ phải làm sao cho người đọc dễ hiểu và giải quyết một vấn đề nào đó.


Làm sao để “tái tạo hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSC mix JD - KPI”? Tham khảo cuốn sách về BSC này nhé!


Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

 Doanh nghiệp nào nên áp dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC)? Thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng cần thiết hay có thể đưa BSC vào quàn trị. Tùy theo lĩnh vực kinh doanh, quy mô và mục tiêu chiến lược của công ty mà các CEO sẽ lựa chọn hệ thống quản lý phù hợp nhất. 

1. Doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn

Hệ thống các phòng, ban cùng các dây chuyền sản xuất lớn chính là lý do những doanh nghiệp vừa và lớn nên áp dụng BSC. Thẻ điểm cân bằng (BSC) sẽ được sử dụng theo từng phòng ban và xuyên suốt toàn công ty. Điều này giúp ban lãnh đạo và các nhân viên hình dung rõ hơn về các mục tiêu sắp tới của doanh nghiệp.

2.2 Doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề

Bởi vì hoạt động ở nhiều lĩnh vực nên đôi khi doanh nghiệp sẽ thiếu sự bao quát. Điều này dẫn tới việc doanh nghiệp đầu tư và thực hiện mục tiêu một cách dàn trải. Vì vậy, BSC sẽ là cầu nối tập trung lại các kế hoạch mục tiêu và sắp xếp thứ tự thực hiện chúng một cách hợp lý nhất.

2.3 Tổ chức phi lợi nhuận

Đây là dạng đơn vị điển hình khi áp dụng Thẻ điểm BSC. Do mục tiêu của tổ chức hướng tới là các thành tựu ngoài lợi nhuận nên các khía cạnh của BSC như khách hàng, đào tạo, phúc lợi, … sẽ được phát huy một cách tối ưu nhất. 

2.4 Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Cũng giống như các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp vốn nhà nước thường có quy mô lớn nên việc sử dụng BSC là cần thiết và phù hợp. 

Lời kết: BSC là công cụ quản trị phù hợp nhất với những doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp đa ngành nghề, ... 

Bạn đang tìm hiểu về KPI và chưa biết nguồn thông tin nào uy tín. Vậy thì hãy tham khảo 5 cuốn sách về KPI hay dưới đây nhé!

1. Blog Nhân Sự (Quyển 5) - Tác giả: Nguyễn Hùng Cường

“Blog Nhân sự” quyển 5 sẽ được xuất bản với tên “Tái tạo Nhân sự - Nâng cấp hệ thống Quản trị hiệu suất tổ chức theo BSC và KPI”. Đây là quyển sách được viết thành dạng blog (tản văn) tập hợp các bài viết. Mỗi bài viết được viết ra sẽ phải làm sao cho người đọc dễ hiểu và giải quyết một vấn đề nào đó.

Làm sao để “tái tạo hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSC mix JD - KPI”? Sách về KPI này sẽ trả lời câu hỏi này. 

2. 100+ chỉ số xây dựng KPI cho doanh nghiệp - Tác giả: Globis, Tsyoshi Shimada

“100+ Chỉ số xây dựng KPI cho doanh nghiệp” là phiên bản đầy đủ, chi tiết và thực tế nhất về tất cả mọi chỉ số cần có để xây dựng KPI cho doanh nghiệp. 


Cuốn sách về KPI sẽ gồm 2 phần chính. Phần 1 đưa ra khái quát về KPI và những câu chuyện thực tế về KPI mà bất kỳ doanh nghiệp Châu Á nào cũng từng gặp phải. Và phần 2 sẽ đưa ra chi tiết cách xây dựng, triển khai, đo lường và điều chỉnh KPI cho từng phòng ban của công ty.

3. KPI: Chỉ số đo lường hiệu suất (2013) - Tác giả: David Parmenter

Cuốn sách này giúp giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án chỉ số hiệu suất cốt yếu/ BSC với đối tượng chính là nhóm dự án, ban quản trị cấp cao, các chuyên gia tư vấn ngoài tổ chức và các điều phối viên có vai trò quan trọng trong việc tạo ra thành công cho dự án.

4. KPI: Công cụ quản lý nhân sự hiệu quả - Tác giả: Ryuichiro Nakao 

Trong doanh nghiệp, nếu nhân viên có hứng thú với KPI thì sẽ giúp gia tăng nội dung có thể quyết định được ở thực địa. Hiểu đơn giản, tổ chức sẽ linh hoạt và chủ động hơn. Nhờ đó, có thể đẩy nhanh tốc độ thực hiện công việc một cách hiệu quả.


Trong cuốn sách, tác giả chia sẻ cùng bạn đọc phương pháp quản trị KPI có thể áp dụng chủ nghĩa thực tế triệt để, khác hẳn với KPI vốn chỉ đơn giản và vừa theo dõi các con số, vừa vận hành kinh doanh. 

5. Quản trị KPI: Công cụ vận hành tổ chức và nhân sự một cách hiệu quả - Tác giả: Kazuya Kusumoto

Quản trị KPI là không chỉ phương pháp giúp nhà lãnh đạo nắm bắt biến động trong thành tích kinh doanh mà còn là “động lực học thúc đẩy tổ chức”. Cuốn sách về KPI này sẽ là chìa khóa vạn năng giải mã những nút thắt còn tồn đọng trong việc triển khai KPI trong doanh nghiệp.


Lời kết: Bạn đã từng đọc hay biết tới những quyển sách này chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay top list này nhé! 

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

 Là chỉ số quan trong trong doanh nghiệp, từng thành viên trong tổ chức đều phần nào "gắn bó" với BSC và KPI. Vậy BSC là gì, KPI là gì và tại sao chúng lại quan trọng? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Tìm hiểu BSC và KPI là gì

BSC (Balanced Scorecard) hay Thẻ điểm cân bằng là cách thức quản trị và lên kế hoạch chiến lược được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp, … để định hướng các mục tiêu, hành động theo tầm nhìn và chiến lược đã đặt ra. 

Bên cạnh đó, BSC còn được dùng để theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu đã đề ra và nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài. Đồng thời, BSC cũng giúp nhà quản lý, lãnh đạo đưa ra những chiến lược chi tiết và cụ thể xuống cấp dưới. 

KPI là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh - Key Performance Indicator. Thuật ngữ này là chỉ số đánh giá thực hiện công việc/chỉ số đo lường hiệu quả công việc của một người. Hơn thế, KPI giúp chiến lược của ban lãnh đạo được thực hiện theo đúng định hướng và hoàn thành các mục tiêu đã định. 

2. Tại sao BSC và KPI quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay? 

Theo đó, BSC sẽ giúp nhà lãnh đạo đưa ra những chiến lược chi tiết và cụ thể tới mỗi cá nhân. Và KPI sẽ giúp đo lường hiệu quả công việc của từng người nên lãnh đạo có thể dễ dàng đánh giá năng lực và đinh hướng công việc cho nhân viên.

Nói đơn giản, việc hiểu nhân viên và đưa được mong muốn của mình tới gần nhân viên sẽ giúp các chiến lược của ban lãnh đạo được thực hiện theo đúng định hướng và mục tiêu đã đặt ra. Thêm vào đó, KPI cũng có thể cho bạn nhìn thấy trước được kết quả thì các quyết định sẽ dễ dàng và nhanh chóng được đưa ra hơn.

Khóa học BSC & KPI của HrShare Community và GSA Academy 

Để xây dựng và triển khai BSC KPI hiệu quả trong doanh nghiệp, không chỉ hiểu sâu mà còn có sự hỗ trợ khi cần. Nhưng đọc tài liệu hay tìm ra nguyên nhân chưa thể áp dụng thì không đủ, sẽ rút ngắn thời gian hơn nếu được cầm tay chỉ việc. Một khóa học BSC & KPI online chính là giải pháp dành cho bạn. 

Lớp học được tổ chức bởi blogger/tác giả Nguyễn Hùng Cường - người có 15 năm kinh nghiệm trong nghề nhân sự. Bên cạnh đó, khóa học BSC KPI online được áp dụng phương thức “TỪNG - BƯỚC - MỘT” nên dù bạn là bất kỳ ai, thậm chí là một ông già 60 tuổi cũng có thể làm BSC và KPI chuyên nghiệp. Tham khảo các bạn nhé!

 Dạo gần đây, lương 3P đang là chủ đề được quan tâm. Bạn đã từng tự hỏi "Làm thế nào để xây dựng hệ thống lương 3P?”, “Phải bắt đầu từ đâu để bắt đầu hệ thống lương 3P”, … Vậy hãy tham khảo khóa học lương 3P online của HrShare Community và GSA Academy nhé!

1. Nội dung khóa học lương 3P online

Nội dung khóa học lương 3P online bao gồm lý thuyết và hướng dẫn Hệ thống lương 3P trên file mẫu theo mô hình (thực hành):

>> Sản phẩm bạn nhận được sau khi học:

a. Bản đồ chiến lược

b. Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức, Ma trận chứng năng, Ma trận phối hợp, Cơ cấu chức năng của 1 bộ phận, Mô tả công việc của 1 vị trí TP, Mô tả công việc của 1 vị trí nhân viên

c. Hệ thống đánh giá giá trị công việc: Bảng điểm giá trị công việc, Thang lương

d. Hệ thống quản trị hiệu suất: KPi của CEO, KPI của trưởng bộ phận: 1 phòng, KPI của 1 vị trí nhân viên bất kỳ, Chính sách thúc đẩy KPI

e. Hệ thống quản trị năng lực: Bảng định nghĩa giá trị cốt lõi, Khung năng lực chiến lược, Khung năng lực của 1 vị trí trưởng phòng, Khung năng lực của 1 vị trí Nhân viên

f. Hệ thống đãi ngộ: Chính sách lương 3P

2. Khóa học lương 3P dành cho ai? 

Khóa học lương 3P online dành cho: 

- Bạn là chủ doanh nghiệp đã chán ngấy với việc phụ thuộc vào các HR

- Bạn là HR được/bị xây hệ thống lương 3P

- Đơn giản là bạn muốn làm HR …

3. Điểm đặc biệt của khóa học lương 3P online 

Khóa học được giảng dạy theo phương pháp “TỪNG - BƯỚC - MỘT”. Bên cạnh đó, khóa học còn kết hợp lý thuyết và thực hành (thực hành chiếm thời lượng chính) nên không gây nhàm chán trong quá trình học. 

Hơn nữa, mỗi 1 lớp học là 1 tình huống và có bao nhiêu lớp thì có bấy nhiêu tình huống. Sản phẩm của tất cả tình huống sẽ được gửi cho toàn bộ học viên không phân biệt lớp hay thế hệ (khóa) nào. Sau mỗi buổi học tình huống, video sẽ up lên hocviennhansu.edubit.vn để học viên nghe và xem lại (nếu cần).

Trên đây là một số thông tin về khóa học lương 3P online chất lượng mà bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình xây dựng và triển khai lương 3P thì tham khảo khóa học này ngay nhé!

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

 Chuyên gia BSC/KPI không phải khái niệm quá mới với doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này? Cùng tìm hiểu nhé! 

1. Ứng dụng BSC và KPI ngày càng phổ biến trong doanh nghiệp 

Trong thời kỳ kinh tế đầy biến động ngày nay, gia tăng doanh thu hay lợi nhuận chưa hẳn đã tốt. Đôi khi chỉ số tài chính chỉ mang tính ngắn hạn, chưa phản ánh được chiến lược của doanh nghiệp. Thay vào đó, tính cân bằng và sự phát triển bền vững sẽ là những tiêu chí cần quan tâm. Vì vậy, việc ứng dụng BSC/KPIs gần như trở thành xu thế.

Theo khảo sát của Vietnam Report, số lượng doanh nghiệp có kế hoạch ứng dụng BSC tại Việt Nam không hề nhỏ. Mặc dù vậy, việc ứng dụng BSC đòi hỏi chuyên môn, bài bản, nghiêm túc và quá trình lâu dài. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp lựa chọn mời chuyên gia tư vấn. Nhưng lại có sự khan hiếm về số lượng chuyên gia có kinh nghiệm cũng như phương pháp luận để triển khai hiệu quả.  

Và giải pháp hiệu quả và tiết kiệm dành cho doanh nghiệp là sở hữu những chuyên gia BSC và KPI nội bộ. Vậy làm sao để trở thành chuyên gia BSC&KPIs nội bộ? Hãy thử tham gia một khóa học BSC & KPI của HrShare và GSA Academy nhé! 

2. Khóa học BSC & KPI của HShare Community và GSA Academy

Khóa học BSC KPI được xây dựng và phát triển bởi tác giả/blogger/chuyên gia Nguyễn Hùng Cường. Lớp học này sẽ giúp bạn làm BSC KPI chuyên nghiệp. 

Nói về điểm đặc biệt của khóa học này, đầu tiên là áp dụng phương pháp “TỪNG - BƯỚC - MỘT”. Vậy nên, dù bạn là ai, thậm chí là một cụ già 60 tuổi cũng có thể làm BSC và KPI. Thêm nữa, lớp học sẽ kết hợp lý thuyết và thực hành, mỗi một khóa học là một mô hình giả định khác nhau. Cuối mỗi buổi thực hành đều có video quay lại up lên Hocviennhansu.edubit.vn để học viên xem, nghe lại.


Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

 Ngày nay, BSC ngày càng được ứng dụng phổ biến hơn trong doanh nghiệp. Không chỉ giúp kiểm soát chặt chẽ dữ liệu, Thẻ điểm cân bằng (BSC) còn có thể đo lường và đánh giá các yếu tố mục tiêu. 

1. Kiểm soát các dữ liệu cần thiết

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với vấn đề quá tải dữ liệu. Vì vậy, bước đầu tiên là cần xác định chiến lược rõ ràng và đưa nó vào một nền tảng tập trung. Qua đó, nhà quản trị có thể xác định được một tập hợp các thước đo cho những người liên quan và biết họ đang làm như thế nào.

2. Đo lường và đánh giá các yếu tố mục tiêu 

Để đo lường và đánh giá mục tiêu chính xác, bạn có thể sử dụng hệ thống ký hiệu với các sắc màu khác nhau để đánh dấu các yếu tố mục tiêu. 

Ví dụ: 

+ Màu xanh lục có nghĩa là mọi thứ đang đi đúng hướng - mục tiêu đã đưa ra.

+ Màu vàng có nghĩa là mục tiêu hoặc thước đo sắp đi đúng quỹ đạo hoặc có thể tự điều chỉnh.

+ Màu đỏ có ý nghĩa là một thước đo mục tiêu cần được trợ giúp thêm hoặc một số nguồn lực bên ngoài được phân bổ để đưa mọi thứ đi đúng hướng.

3. Đánh giá định kỳ các mục tiêu 

Muốn đạt hiệu quả tốt, hãy thử ứng dụng kết hợp BSC và KPI. Tùy theo các yếu tố mục tiêu mà doanh nghiệp có thể đặt ra chỉ tiêu KPI khác nhau. Qua đó, người lãnh đạo có thể kiểm soát công việc và điều chỉnh hợp lý.


4. Kết nối các mục tiêu 

Với chiến lược và kế hoạch đã đề ra, hãy sử dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) để đo lường. Hiệu quả sẽ cao hơn nếu chúng gắn với mục tiêu cụ thể. Do đó, doanh nghiệp nên giao nhiệm vụ kèm KPI cho mỗi nhân viên. Cuối cùng là kết nối các mục tiêu với nhau bằng mũi tên để đo lường chính xác nhất có thể. 

Có lẽ qua bài viết này, bạn đã biết BSC ứng dụng như thế nào trong doanh nghiệp rồi đúng không. Hy vong bài viết sẽ hữu ích với bạn. 


Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

 Hiểu được tầm quan trọng của nghề nhân sự, tác giả/blogger/chuyên gia tư vấn Nguyễn Hùng Cường đẫ tổ chức các khóa học nhân sự online ở Hà Nội để cùng giao lưu, học hỏi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực HR. 

1. Giải mã Nghề nhân sự

Cộng đồng nhân sự Việt Nam (HRs Community) cùng chuyên gia Nguyễn Hùng Cường đã tổ chức dự án “Giải mã Nghề nhân sự” để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi về lĩnh vực nhân sự.

Khóa học này sẽ phù hợp với những người mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, mới chuyển sang làm nhân sự hay những HR muốn có cái nhìn mới về công việc của mình. 

2. Khóa học xây dựng và triển khai BSC&KPI 

Đây là khóa học được thiết kế bởi Nguyễn Hùng Cường - blogger/chuyên gia tư vấn tái tạo Hệ thống Quản trị Nhân sự . Điều khác biệt của khóa học là áp dụng phương thức “TỪNG - BƯỚC - MỘT” nên cho dù bạn là bất kỳ ai cũng có thể làm được BSC và KPI. 

Lớp học kết hợp lý thuyết và thực hành, mỗi một khóa học là một mô hình giả định khác nhau. Bên cạnh đó, cuối mỗi buổi thực hành đều có video quay lại up lên Hocviennhansu.edubit.vn để học viên xem lại. 

3. Khóa học xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P 

Bạn đang băn khoăn không biết xây dựng hệ thống lương 3P phải bắt đầu như thế nào? Khóa học nhân sự online ở Hà Nội về hệ thống lương 3P sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề này. 

Bạn tham gia lớp học cũng giống như được tham gia các buổi tư vấn của huấn luyện viên. Mỗi một khóa học sẽ là một mô hình giả định khác nhau, bao nhiêu lớp thì có bấy nhiêu tình huống. Hơn thế là khi tình huống diễn ra, huấn luyện viên sẽ dừng tình huống và chia sẻ lý thuyết cũng như kinh nghiệm tại sao lại làm vậy.

Lời kết: Trên đây là top 3 khóa học nhân sự online ở Hà Nội dành cho bạn. Tham khảo ngay nhé!

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

 Bạn mới vào nghề nhân sự và không biết đọc sách gì để nâng cao kiến thức? Hãy để chúng mình gợi ý cho bạn 3 cuốn sách hay để tham khảo nhé !

1. Blog Nhân sự (Quyển 1 và Quyển 2) - Tác giả: Nguyễn Hùng Cường

Sách nhân sự quyển 1 và 2 là tập hợp những bài viết của Nguyễn Hùng Cường về trải nghiệm nghề nhân sự được chỉnh sửa từ hơn nghìn bài trên blognhansu.net. Quyển 1 dành cho các bạn sinh viên nhân sự mới ra trường và Quyển 2 dành cho các anh chị em mới chuyển sang vị trí Hr.

Quyển sách nhân sự này còn phù hợp với những người muốn nhìn lại con đường nghề, đánh giá lại bản thân và tìm ra những thủ thuật mới, cái nhìn mới khi tiến hành những công việc đã thân thuộc với mình. Do vậy, đọc “Blog Nhân Sự” quyển 1 và quyển 2 để chiêm nghiệm là một lời khuyên dành cho tất cả những ai muốn gắn bó với 2 từ nhân sự.

2. Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Dung

“Quản trị nguồn nhân lực” là sách nhân sự cơ bản dành cho những người mới bắt đầu bước vào nghề nhân sự. Quyển sách được viết bởi PGS.TS. Trần Kim Dung. 


Cuốn sách nhân sự hay và phù hợp với các giám đốc, nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm tối ưu hóa hoạt động; nhân viên thực thi công việc; các chuyên gia nhân sự tư vấn, hỗ trợ các giám đốc; ... Ngoài ra, tác phẩm cũng giúp các nhà quản trị nhân sự điều chỉnh và quản lý công việc một cách liên tục để đạt được kết quả như mong đợi.

3. Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0 - Tác giả: Ravin Jesuthasan & John Boudreau

"Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0" sẽ phân tích bức tranh nghề nghiệp trong tương lai. Tuy vậy, hai vị tác giả không đi sâu vào câu hỏi “Những công việc nào sẽ bị thay thế bởi sự tự động hóa” mà đi tìm một phương thức linh hoạt, chính xác và có thể áp dụng ngay để kết hợp tối ưu giữa con người và máy móc trong tổ chức, doanh nghiệp. 


Lời kết: Trên đây là 3 cuốn sách nhân sự cơ bản dành cho người mới bắt đầu với nhân sự. Tham khảo ngay nếu bạn đang muốn thu nạp và nâng cao kiến thức nhân sự của mình nhé!

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

 Tại sao nói KPI là động lực phát triển của mỗi cá nhân? Bởi KPI là chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến mỗi người trong một doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp đi lên. 

KPI là động lực phát triển của mỗi nhân viên

Không phải dự án hay chiến dịch nào cũng đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhưng bằng cách giám sát hiệu quả theo KPI, doanh nghiệp sẽ tạo ra môi trường không ngừng học tập và tiến bộ cho nhân viên. 

Với việc đánh giá hiệu suất theo KPI, các phòng ban dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện công việc tại mọi thời điểm mà không cần chờ đến cuối tháng, cuối quý hay kết thúc dự án. Như vậy, sẽ giúp nhân viên nhận ra tiến độ và hiểu quả công việc đang làm. 

KPI giúp đo lường mục tiêu

Chỉ số KPI là một phương pháp đo lường các mục tiêu và chỉ tiêu hiệu quả. Chẳng hạn, nếu công ty đặt mục tiêu là thu được một số tiền nhất định từ việc bán những sản phẩm/dịch vụ mỗi tháng, KPI sẽ chỉ ra cách nhanh nhất hay chậm nhất để đạt được mục tiêu này.

KPI là cách để quản lý hiệu quả công việc

Có thể nói đây là lý do lớn nhất giải thích vì sao KPI lại quan trọng cho sự phát triển của cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ số KPI giúp minh bạch và đơn giản hóa việc quản lý hiệu suất. Bằng cách cho phép mỗi người nhìn thấy không chỉ những gì họ làm mà cả những gì mọi người xung quanh đang làm. Qua đó, tất cả mọi người đều đảm bảo làm việc theo đúng định hướng và mục tiêu đã đặt ra. 

KPI cảnh báo nguy cơ không đạt mục tiêu chiến lược

Nhờ khả năng này của KPI, ban lãnh đạo và các bên liên quan sớm điều chỉnh trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đội ngũ nhân viên. 

Chỉ số KPI là cơ sở để phân tích doanh nghiệp một cách chuẩn xác dựa trên báo cáo, thống kê bằng con số. Nhờ đó, việc kiểm soát mục tiêu, chiến lược kinh doanh trở nên dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lời kết: Vậy KPI chính là động lực phát triển của cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, KPI không phải là tất cả, làm sao để tận dụng nó hiệu quả mới là thành công của bạn và doanh nghiệp. 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

 Bạn là nhà quản trị và đang tìm sách về dùng người thì đừng bỏ qua toplist dưới đây nhé! Đây là những tựa sách hay và thú vị nhất sẽ cung cấp cho bạn những thông tin thú vị. 

1. 7 Thói Quen Hiệu Quả (7 Habits Of Highly Effective People) - Tác giả: Stephen R. Covey

“7 Thói quen Hiệu quả / 7 Habits for Highly Effective People” đã ra mắt hơn 25 năm và được biết đến là cuốn sách quản trị (quản trị bản thân và quản trị tổ chức) bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 30 triệu bản bán ra trên toàn thế giới và được dịch sang 40 ngôn ngữ.

Sách về dùng người có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm dưới cái tên “7 Thói quen để thành đạt”. Phiên bản mới năm 2016 được đặt lại đúng với cái tên của bản gốc Tiếng Anh và có nội dung sát nghĩa, dễ đọc hơn cũng như được cập nhật thêm những công cụ và ví dụ thực tiễn từ phiên bản nước ngoài mới nhất.

2. Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Good to Great) - Tác giả: Jim Collins

“Từ tốt đến vĩ đại” là một trong những cuốn sách về dùng người hay dành cho các nhà lãnh đạo. Tác phẩm ra mắt năm 2011 và nằm trong Top 5 tựa sách chuyên sâu về nhân sự do Forbes.com bình chọn. 

Tác giả đã nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận, những yếu tố cần có để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Mỗi kết luận rút ra đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty và mọi lĩnh vực ngành nghề.

3. Vị Giám Đốc Một Phút (The New One Minute Manager) - Tác giả: Ken Blanchard, Spencer Johnson

Theo cuốn sách, muốn điều hành và quản lý công việc tốt, nhà lãnh đạo phải giúp nhân viên lập ra mục tiêu một phút. Đồng thời, phải luôn dành ra một phút khen ngợi những thành quả tốt của nhân viên để khích lệ tinh thần làm việc và một phút khiển trách đối với việc làm không đúng của nhân viên để giúp họ hiểu rõ trách nhiệm và hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh 3 quyển sách này, bạn có thể tham khảo một số tác phẩm khác như: "Biết người, Dùng người, Quản người", "Nghệ thuật quản lý nhân sự", "Tứ thư lãnh đạo: Thuật quản trị", ... 

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

 "Nhân sự là một bộ phận của doanh nghiệp, chuyên phụ trách tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng ứng viên, đào tạo và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên". Bộ phận nhân sự nắm giữ vai trò hàng đầu trong tổ chức/doanh nghiệp. Vậy vai trò và ý nghĩa được thể hiện như thế nào? 

1. Vai trò của bộ phận Nhân sự

Có thể nói, hoạt động quản lý nguồn nhân lực bao gồm những mảng khác nhau. Vậy nên, các vai trò trong phòng nhân sự nhìn chung khá linh hoạt và đa dạng. Một số vai trò phổ biến trong tổ chức nhân sự kẻ tới như: 

+ Giám đốc nhân sự (HR manager)

+ Chuyên gia phát triển đào tạo (Training development specialist)

+ Chuyên viên nhân sự tổng hợp (Human resource generalist)

+ Chuyên viên tuyển dụng (Recruiter)

+ Chuyên viên phân tích nhân sự (Personnel analyst)

+ …

2. Ý nghĩa của công tác quản lý nhân sự 

Quản lý nhân sự (Human resource management) sẽ đưa ra các phương pháp tiếp cận chiến lược và toàn diện. Mục tiêu là quản lý con người, môi trường làm việc và văn hóa.

Vai trò của những chuyên gia nhân sự là đảm bảo cho nhân viên nhận được sự hỗ trợ thích đáng từ các chính sách, chương trình và quy trình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực, tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Chắc hẳn bạn cũng đã nghe về nhân sự bởi đây là bộ phận quan trong trong một tổ chức/doanh nghiệp. Vậy thực chất nghề nhân sự là làm gì? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Nhân sự là gì? 

Theo tổ chức Investopedia, “Human Resources (HR) is the division of a business that is charged with finding, screening, recruiting, training job applicants, and administering employee-benefit programs”.

Vì vậy, nhân sự (Human Resources - HR) là một bộ phận của doanh nghiệp, chuyên phụ trách tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng ứng viên, đào tạo và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên.

Phòng Nhân sự trong tổ chức/doanh nghiệp là đầu mối giúp doanh nghiệp ứng phó với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Cũng như, đáp ứng sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng của thế kỷ 21.

2. 4 nhóm công việc chính trong bộ phận nhân sự 

2.1 Nhóm công việc tuyển dụng

Tuyển dụng là công tác thu hút; sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp cho vị trí công việc cần tuyển trong doanh nghiệp. Thành công của hoạt động tuyển dụng được đánh giá bởi số lượng vị trí trống được lấp đầy hay thời gian cần thiết để tuyển dụng. Có thể nói, đây là hoạt động chính giúp củng cố lực lượng lao động trong tổ chức.

2.2 Nhóm công việc hành chính

Bộ phận hành chính nhân sự quản lý những trải nghiệm tổng thể của nhân viên trong tổ chức. Nhân viên làm việc với các nhà quản lý để giải quyết các vấn đề của họ; xem xét đánh giá hiệu suất; thực thi các chính sách – quy trình của công ty; giám sát sự phát triển của tổ chức và điều tra nội bộ khi cần.

2.3 Nhóm công việc về lương thưởng và phúc lợi (C&B)

Nhân viên nhân sự C&B trong phòng nhân sự sẽ xây dựng cấu trúc lương thưởng và đảm bảo cung cấp những lợi ích cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài.

2.4 Nhóm công việc đào tạo và phát triển

Doanh nghiệp phải cung cấp cho nhân viên các công cụ cần thiết cho sự phát triển của họ. Trong đó có tổ chức cho nhân viên mới những khóa đào tạo định hướng giúp họ nắm vững nghiệp vụ cũng như hiểu rõ với văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số bộ phận nhân sự cũng cung cấp những buổi tập huấn kỹ năng lãnh đạo và phát triển chuyên môn. Đào tạo lãnh đạo có thể dành cho các giám sát viên; quản lý mới được tuyển dụng; …

Lời kết: Nhân sự là gì? Mô tả về công việc nhân sự có gì thú vị? Chắc hẳn qua bài viết này bạn đã hiểu hơn về nghề nhân sự rồi đúng không. Chia sẻ với chúng mình nhé!

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

 Bạn đang cần tìm những cuốn sách hay về quản trị nhân sự để nâng cao kiến thức, cải thiện tổ chức thì hãy cùng tham khảo toplist dưới đây nhé!

1. Blog Nhân Sự - Sách hay dành cho nghề nhân sự

Blog Nhân sự” là dự án xuất bản sách của tác giả/blogger Nguyễn Hùng Cường. Đây là những quyển sách với những chủ đề khác nhau dành cho những người làm nhân sự.

Trong đó, “Blog nhân sự” quyển 1 và 2 là tập hợp những bài viết về trải nghiệm nghề nhân sự được chỉnh lại từ hơn nghìn bài trên blognhansu.net. Quyển 1 dành cho các bạn sinh viên mới bước vào nghề nhân sự và Quyển 2 dành cho các anh chị em mới chuyển sang làm vị trí Hr.

Với quyển 3, đây là phần 1 của câu chuyện về Nghề tuyển dụng trong doanh nghiệp với những vui buồn, kinh nghiệm và lý thuyết ẩn chứa dưới nhân vật “hắn”. Và quyển 4 là tập hợp hơn 50 bài viết dành cho CEO để hiểu các vấn đề về Quản trị nhân sự. Bạn sẽ được nhìn thấy một bức tranh lớn tổng thể và sau đó đi vào chi tiết của bức tranh đó. 

2. 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải - Sách hay dành cho nghề nhân sự 

Trong nhiều trường hợp, nhà lãnh đạo khó có thể đối thoại một cách thoải mái với nhân viên. “101 tình huống nhân sự nan giải” của Paul Falcone sẽ mang đến các hướng dẫn cụ thể, các cuộc hội thoại trong thực tế nhằm giúp bạn có thể đối thoại với nhân viên cởi mở hơn.

Cuốn sách còn cung cấp những kiến thức về quản trị nhân sự như: cách thức giải quyết toàn bộ những rắc rối, các vấn đề nghiêm trọng nhất của nhân sự để giúp nhân viên làm việc hiệu quả và mang lại nhiều thành quả hơn; … 

3. Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp - Sách hay dành cho nghề nhân sự

Cuốn sách “Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp” của Whitney Johnson là tác phẩm dành cho câu hỏi nghề nhân sự nên đọc sách gì.

“Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp” là một cuốn sách dành cho các nhà quản trị muốn giúp các thành viên trong nhóm học hỏi, phát triển và nhận ra tiềm năng của bản thân. Ngoài ra, sách cũng giới thiệu cách để trở thành một trong những nhà quản lý xuất chúng và cách để xây dựng đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả và năng suất.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo một số tựa sách khác như: "Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài", "Quản trị nhân sự đúng", ... Chi tiết về những cuốn sách này tại đây!

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

Như bạn cũng biết, trắc nghiệm MBTI là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. MBTI đang ngày càng nổi tiếng với hàng triệu lượt thực hiện mỗi năm. Cùng tìm hiểu về MBTI nhé!

1. Tại sao trắc nghiệm MBTI được yêu thích? 

Trên thế giới hiện nay, mỗi năm ước tính có khoảng hơn 2 triệu người tiến hành làm trắc nghiệm tính cách MBTI và con số này vẫn đang không ngừng tăng cao. Hơn nữa, nếu dạo một vòng trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ không khó gặp những người dùng say sưa bàn luận về kiểu tính cách đặc trưng của mình. Nhiều bạn trẻ còn đưa những chữ cái lên phần giới thiệu hoặc ghim ở trang cá nhân như một cách để khẳng định cá tính. 

Bên cạnh đó, đối với những người trẻ (đặc biệt là gen Z) đều đã tiếp cận với MBTI và cũng có thể được coi là những người phổ biến của xu hướng này. MBTI phần nào tạo ra những ảnh hưởng nhất định, không chỉ tìm ra tính cách của mỗi người, xây dựng cộng đồng những bạn trẻ sở hữu điểm chung mà còn có thể định hướng tương lai, lựa chọn những phương án phù hợp nhất với bản thân.

Nhìn những con số và kết quả ấn tượng đó, 89 công ty trong danh sách Fortune 100 cùng với 200 cơ quan của chính phủ Mỹ đã dùng MBTI để đánh giá nhân viên cũng như ứng viên. Mục đích là phân tích tính cách của nhân viên nhằm khai thác hết khả năng và đặt vào đúng vị trí phù hợp với tính cách của từng người.

2. Trắc nghiệm MBTI có chính xác không? 

Trắc nghiệm MBTI đã phần nào hoàn thành tốt vai trò là một công cụ hữu ích trong các lĩnh vực đời sống. Đặc biệt là khoảng thời gian bạn trẻ vẫn còn mông lung, vô định trong quá trình xác định tố chất riêng của bản thân cũng như con đường tương lai sau này.

Nhưng MBTI là một bài trắc nghiệm tâm lý nên để thực hiện một cách chính xác, cần phải lưu ý một số điều sau:

- Kết quả của trắc nghiệm MBTI phụ thuộc nhiều vào tâm trạng của người thực hiện. Vì vậy, hãy thực hiện nó trong trạng thái tâm lý ổn định nhất. 

- Trung thực sự trả lời câu hỏi, phân biệt giữa lý tưởng và thực tế. Không nên để các yếu tố bên ngoài tác động đến những câu trả lời của bạn.

Cuối cùng, vì kết quả của bài trắc nghiệm này có thể thay đổi sau khoảng thời gian nhất định nên mỗi bạn trẻ nên tránh phụ thuộc quá nhiều vào MBTI. Hãy tập thói quen suy nghĩ kỹ càng trước khi lựa chọn phương án cho bản thân.