Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

Cấu trúc của Thẻ điểm cân bằng (BSC) bao gồm 4 yếu tố chính được coi là 4 thước đo của hiệu quả, năng suất hoạt động doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về 4 thước đo này trong bài viết này nhé!

1. Thước đo tài chính 

BSC giúp doanh nghiệp đo lường, kiểm tra các kết quả về mặt tài chính như chi phí cố định, chi phí khấu hao, lợi nhuận thu về, lợi tức đầu tư, tốc độ tăng trưởng doanh thu, ... Mặc dù không phải yếu tố nào cũng dễ dàng đo đếm được ngay sau khi thực hiện nhưng chúng sẽ là sự xác nhận cho hiệu quả của hoạt động đó. 

2. Thước đo khách hàng

Thước đo khách hàng của Thẻ điểm cân bằng (BSC) giúp doanh nghiệp giải đáp câu hỏi; khách hàng đang thấy doanh nghiệp như thế nào? Từ đó, nhà lãnh đạo, quản lý dễ dàng đưa ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện tập trung vào độ hài lòng của khách hàng. 

3. Thước đo quá trình hoạt động nội bộ 

Thước đo quá trình hoạt động nội bộ dựa trên BSC để doanh nghiệp tự đánh giá, rà soát và rút ra bài học. Nói đơn giản, thước đo này giúp đo lường chỉ số trong quá trình trọng tâm trong doanh nghiệp như hiệu suất, tỷ lệ sai sót, năng lực hoạt động, thời gian phản hồi đơn hàng, ... 

4. Thước đo học tập và phát triển

Yếu tố này quyết định đến nền tảng phát triển doanh nghiệp đó là chất lượng nguồn nhân lực và công cụ hỗ trợ làm việc. Đặc biệt là không có con số cụ thể và giới hạn nào cho thước đo này. Mọi nhân tố đều có thể học tập, trau dồi hơn song hành cùng sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ. 

Bốn yếu tố tưởng chừng độc lập nhưng lại có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Dựa theo mô hình, quy trình hoàn thiện các thước đo trong BSC được thực hiện từ trên xuống dưới hoặc có thể từ dưới lên trên. Nghĩa là mỗi thành phần trong mô hình được hoàn thiện bởi một hay nhiều mô hình trước đó. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét