Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Khóa học xây dựng hệ thống lương 3P là một trong những dự án của tác giả/chuyên gia tư vấn Nguyễn Hùng Cường. Cùng tìm hiểu xem dự án này xem có gì thú vị nhé!

1. Nội dung khóa học xây dựng hệ thống lương 3P 

Nội dung khóa học xây dựng hệ thống lương 3P bao gồm lý thuyết và hướng dẫn thực hành trên file mẫu theo mô hình. Cụ thể là 22 buổi - 3 buổi lý thuyết và 19 buổi thực hành. 

2. Khóa học xây dựng hệ thống lương 3P dành cho? 

Đối tượng của khóa học xây dựng hệ thống lương 3P bao gồm: 

- Bạn là chủ doanh nghiệp đã chán ngấy với việc phụ thuộc vào các HR.

- Bạn là Hr được/bị xây hệ thống lương 3P

- Đơn giản là bạn muốn làm HR.

3. Những điều đặc biệt của khóa học xây dựng hệ thống lương 3P 

Thứ nhất, khóa học được giảng dạy theo phương pháp "TỪNG - BƯỚC - MỘT", phù hợp với khả năng của từng người. 

Thứ hai, khóa học xây dựng hệ thống lương 3P kết hợp lý thuyết và thực hành, nhưng thực hành là chủ yếu nên học viên không nhàm chán. 

Thứ ba, mỗi 1 lớp học là 1 tình huống và bao nhiêu lớp thì có bấy nhiêu tình huống. Và sản phẩm của tất cả tình huống sẽ được gửi cho lại cho toàn bộ học viên không phân biệt lớp hay khóa nào. 

Thứ tư, sau mỗi buổi học tình huống, video sẽ up lên hocviennhansu.edubit.vn để học viên có thể nghe và xem lại nếu cần. 

Bạn sẽ tham gia khóa học xây dựng hệ thống lương 3P này không? 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét