Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

 Vai trò của Thẻ điểm cân bằng (BSC) là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1. BSC là một hệ thống quản lý 

BSC đơn giản là một hệ thống quản lý chiến lược, đây là phương pháp giúp chiến lược thành các mục tiêu và hành động cụ thể. Bên cạnh đó, BSC còn giúp doanh nghiệp giám sát, thiết lập và theo dõi các chiến lược của mình. Đồng thời, BSC loại bỏ những thứ thừa thãi, sắp xếp công việc theo mục tiêu chung. 

2. BSC là một hệ thống đo lường

BSC là gì? BSC là một thước đo dùng để đo lường nguồn lực, hoạt động đang triển khai đến đâu và năng suất, hiệu dủa công việc thế nào. BSC cũng là công cụ đánh giá quy trình thực tế với chiến lược đã đặt ra. Do đó, BSC cho phép doanh nghiệp nhìn ra tương lai và viễn cảnh của chiến lược. 

Từ Thẻ điểm cân bằng BSC, doanh nghiệp xác định được liệu kết quả có đạt được như mục tiêu đã đề ra hay không. Song song với KPI, BSC là công cụ giúp biến chiến lược của doanh nghiệp thành hiện thực. 

3. BSC là một công cụ trao đổi thông tin

BSC đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin trong doanh nghiệp. Khi chưa áp dụng BSC, dưới 50% nhân viên hiểu đúng về kế hoạch của tổ chức. Và sau một năm sử dụng BSC, đã có gần 87% người hiểu về kế hoạch cụ thể đó của doanh nghiệp. 

Vì vậy, BSC giúp trao đổi thông tin. Nó giúp mọi cá nhân nhận thức đúng và hiểu rõ hơn về chiến thuật, hoạt động cụ thể đang diễn ra. Từ đó, BSC giúp nhân viên định vị được thương hiệu và vai trò của mình trong doanh nghiệp. 

Tóm lại, BSC là một hệ thống quản lý, một hệ thống đo lường và một công cụ trao đổi thông tin. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét